Yumor hissinə malik robot hazırlanır

Yumor hissinə malik robot hazırlanır

Çin alimləri yumor hissinə malik süni intellekt hazırlayırlar.

Milli.Az ICTnews-a istinadən xəbər verir ki, qeyri-adi tədqiqatla Stenford Universiteti bazasında iş aparan Hi Hi adlı proqramçı məşğul olur.

Məlumata görə, qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün alim özündə çoxsaylı yumor nəzəriyyəsini birləşdirən mürəkkəb alqoritmdən istifadə etmək niyyətindədir.

Əsas vəzifə robota improvizasiya və sarkazmı öyrətməkdən ibarətdir.

Hi Hi başda olmaqla Çin proqramçıları elmi işə gülüş məqsədilə kompüterə bir neçə omonim yüklədikdən sonra başlamaq qərarına gəliblər. Kompüterə gülməli təklifləri ümumiləşdirərək onların mənalarını dəyişmək təklif olunub. Neyroşəbəkə hər dəfə cümləyə iki yeni söz əlavə edib.

Əvvəlcə uğursuz hesab edilən təcrübə sonradan alimlərin ciddi tədqiqata başlamasına zəmin yaradıb.

Milli.Az

İKT xəbərləri
Milli.az digər xəbərlər
Mübarək Ramazan ayının birinci gecəsinin əməlləri və duaları

Mübarək Ramazan ayının birinci gecəsinin əməlləri və duaları

09-05-2019 23:40 - Milli.az - Mədəniyyət
Duanın tərcüməsi:İlahi, ey hər şeyə qadir olduğu halda, məxluqatın işlərini idarə edən, ey lətif və agah olduğu halda, gözlərin xəyanəti, qəlblərin gizlətdiyini (sirləri) və əqllərdən keçəni bilən! İlahi, bizi bədbəxtlərdən, tənbəllərdən və əməlsiz etimad edənlərdən deyil, niyyət etdikdən sonra əməl edənlər sırasına qat! İlahi, bədənimizi xəstəliklərdən qoruyaraq sağlam və vacib etdiyin əməlləri yerinə yetirməkdə bizə yardım et, belə ki, bu ay başa çatdıqda vacib əməlləri yerinə yetirmiş olaq! İlahi, bu ayda bizə oruc tutmaqda kömək və bizi ibadətdə müvəffəq et, namazda bizə şadlıq nəsib et, bizi Quran tilavətindən məhrum etmə və zəkat verməyi bizə asanlaşdır! İlahi, xəstəlik, əzab-əziyyət və həlakəti bizə hakim etmə, halal ruzindən bizə iftar nəsib et! İlahi, bu ayda bizim üçün böldüyün ruzini (əldə etməyi) və əmrinlə müqəddər etdiklərini asan, onu (müqəddər etdiklərini) günahlardan pak, halal və bəyənilən, çirkinlik və pisliklərdən uzaq et! İlahi, bizə çirkin və haram yox, yalnız pak təam nəsib et, bizə verdiyin ruzini çirkin və xəstəlik yaradan şeylərdən deyil, halallardan et! Ey sirlərə elmi ilə aşkar işlərə elmi bərabər olan, ey fəziləti ilə bəndələrinə ehsan edən, ey hər şeyə qadir, hər şeydən xəbərdar və agah olan, zikrini bizə ilham et, çətinlikləri bizdən uzaqlaşdır, bizi asan və doğru işlərə müvəffəq et, yol göstərməyinlə hidayət et, bizi bəlalardan amanda saxla, xəta və büdrəmələrdən qoru! Ey böyük günahları Ondan başqasının bağışlamadığı, qəm-kədər və çirkinlikləri Ondan başqasının uzaqlaşdırmadığı, ey mehribanların ən mehribanı və ehsan edənlərin ən kəramətlisi! Mühəmməd və onun pak Əhli-beytinə salam yetir, oruclarımızı qəbul olanlardan, əməl və təqvamızı dərgahına yetişənlərdən et, səy və təlaşımızı Sənə şükrə çevir, ibadətimizi bəyənilən, Quran oxumağımızı dərgahına yüksələn və duamızı eşidilənlərdən qərar ver, bizə yaxşılıq əta et, çətinliyi bizdən uzaqlaşdır və onu bizə asan et, dərəcə və məqamımızı yüksəlt, bizə xeyirləri artır, bizdən oruc və namazları qəbul et, dualarımızı eşit, xətalarımızı bağışla, pis əməllərimizdən keç, bizi qəzəb etdiklərin və yolunu azmışlardan deyil, Ramazan ayı bitənə qədər xeyirxah və feyzə çatanlardan yaz, bu ayda oruc və ibadətlərimizi qəbul et, əməllərimizi saflaşdır, günahlarımızı bağışla və xeyirlərin hamısını bizə nəsib et.